Nutriční terapie

Co je to nutriční terapie a čím se tento obor zabývá?

Nutriční terapie je zdravotnický obor, stejně tak jako fyzioterapie, dentální hygiena apod. Proto by nutriční terapie měla být prováděna pouze pod vedením erudovaného odborníka. Těm je možno důvěřovat, že jimi prováděná terapie nenapáchá více škody než užitku.

V oblasti výživy se bohužel vyskytuje mnoho osob, které provozují tvz.“výživové poradny“ a svým působením tak poškozují jméno skutečným nutričním specialistům. Mnohdy tito takzvaní „výživoví poradci“, jak si nechají s oblibou říkat opravdu napáchají závažné škody na zdraví důvěřivých pacientů. Pro širokou veřejnost mohou být tyto názvy často velice matoucí.

Spousta takovýchto poradců, v lepším případě, absolvovali alespoň nějaký krátkodobý kurz, kde nějaké základní informace získali, ale ani zdaleka nelze během několika týdnů probrat celou problematiku výživy a vše co s výživou souvisí. Potom jsou tu poradci, kteří neabsolvovali ani tento kurz, ale bohužel zrovna toto odvětví spadá do živností volných, tudíž nemusí mít žádné odborné vzdělání, k provozování takovéto poradny. Svými neznalostmi všichni tito „poradci“ mohou ohrozit zdravotní stav svých klientů. Případů, kdy takto došlo k poškození zdraví, není zrovna málo.

Za jeden z nejzávažnějších považuji ten, kdy klientka skončila na jednotce intenzivní péče v jedné z nemocnic v Ostravě. Klientka důvěřovala výživovému poradci natolik, že dodržovala výživový plán drastické nízkoenergetické diety, vytvořené „fitness výživovým poradcem“. Není se čemu divit, že se tato klientka už během hospitalizace dovolávala odškodnění.

Jak poznat nutričního specialistu?

Kvalitní nutriční specialisté se oproti „výživovému poradci“ můžou prokázat ukončeným vzděláním na zdravotnických školách a vysokých školách v některém z oboru výživa člověka (například lékař - dietolog, nelékař - nutriční terapeut). Mají ucelené znalosti z oblasti anatomie a fyziologie člověka, fyziologie příjmu potravy a metabolismu jednotlivých živin, znalosti z výživy člověka a výživy při různých typech onemocnění (léčebné výživy).

Díky svým znalostem jak teoretickým, tak i praktickým vědí, jak Vám mají pomoci dosáhnout efektivně výsledků, které jste si stanovili na úplném začátku terapie a kvůli kterým jste se rozhodli přijít. Během nutriční terapie zohledňuji Váš aktuální zdravotní stav. Podle toho poté upravují vhodně svá doporučení.

Přivodit si zdravotní komplikace jistě nebyl prvotní impulz, proč jste se rozhodli upravit svůj stravovací režim a vydat se k odborníkovi. Proto, pokud se rozhodnete pro nutriční terapii, vybírejte pečlivě, komu se svěříte své zdraví do péče.