Výživa sportovců

Výživa je jednou z nejdůležitějších součástí sportovce. Přináší možnost zvýšení sportovní výkonnosti, a to jak svým dlouhodobým účinkem, tak i krátkodobým vlivem specifických dietních manipulací. Působí nejúčinněji především v období vývoje, ale také v průběhu regenerace po zatížení.

Výživa sportovce musí jistě být mnohem kvalitnější, než výživa nesportujícího člověka, neusilujícího cíleně ani o výborné zdraví ani o pěknou postavu, nebo výbornou fyzickou zdatnost. Člověk, který se zabývá výživou alespoň do jisté míry, má tu výhodu, že má určité základní znalosti. Je nutné stravovat se tak, aby převaha potravin a tedy i pokrmů byla sestavena z potravin co nejméně devastovaných průmyslovým zpracováním a tepelnou úpravou a nevhodnými kombinacemi. Lze třeba využít pozitivního vlivu různých zeleninových jídel, která jsou většinou mladých lidí zcela podceňována.